Microsoft NGO Awards - Přihláška

Microsoft NGO Awards hledá, oceňuje a šíří do světa příběhy, v kterých se díky technologiím daří pomáhat dobrým věcem. Jaký příběh můžete přihlásit? Každý, který ukazuje, jak lze využít Microsoft technologie pro dobrou věc! Žádný příběh není malý ani velký. H  ...

URL: http://sdruzenivia.formees.com/f/ngoawards/